fbpx

XXIII starptautiskā konference “TransBaltica 2020”, Rīga, Latvija

2020. gada 28. – 29.maijs

XXIII starptautiskās konferences “TransBaltika 2020” galvenās tēmas būs transporta un tranzīta pakalpojumu starptautiskā tirgus attīstības tendences un perspektīvas, Baltijas tranzīta nozares un transporta infrastruktūras projektu attīstības prognozes apvienotajā Eiropā, stabilas un savstarpēji izdevīgas sadarbības attīstīšana ar partneriem no Krievijas  un Āzijas valstīm. Apmeklējot konferenci, Jums būs iespēja novērtēt, analizēt un diskutēt par pašreiz aktuālāko problemātiku un jautājumiem transporta nozarē.

Konferences viesi:
LR Saeimas deputāti · Satiksmes ministriju pārstāvji un transporta nozares speciālisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Ķīnas · Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas speciālisti · Muitas brokeru asociāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Krievijas u.c.

Konferencē aicināti piedalīties:
Starptautisko un Baltijas kravu pārvadātāju un kravu nosūtītāju kompāniju vadītāji · Muitas speciālisti un vadītāji · Valsts institūciju un nozaru pārstāvji, finanšu institūtu un investīciju kompāniju pārstāvji · Starptautisko transporta infrastruktūras attīstības komiteju un asociāciju pārstāvji · Zinātņu un akadēmisko institūciju pārstāvji

Konferences programmas projekts:

Ceturtdiena , 28. maijs

9.00 – 10.00               Konferences dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.15              Atklāšanas uzruna konferences dalībniekiem
                                  LR Satiksmes ministrs

10.15 – 11.30              1. plenārsēde
Baltijas reģiona, NVS, Rietumeiropas un Āzijas valstu transporta kompleksa un tranzīta potenciāla perspektīvas un attīstības prioritātes

ES valstu transporta nozares stratēģiskās prioritātes ekonomikas lejupslīdes apstākļos • Baltijas valstu transporta un tranzīta sistēmu attīstības perspektīvas • NVS un Baltijas valstu darbības koordinācija attīstot transporta kustību starp Eiropu un Āziju • Starpvalstu sadarbība un lielākie investīciju projekti transporta sfērā • Valsts atbalsts inovācijas projektiem transporta nozarē • Valsts un privātas partnerības projekti

11.30 – 12.00              Kafijas pauze

12.00 – 13.30              2. plenārsēde
Liberalizācija un konkurence kravas pārvadājumu tirgū Baltijas valstu virzienā. Transporta sistēmas infrastruktūras uzlabošana: ostu, dzelzceļa un auto uzņēmumu savstarpējā sadarbība

Baltijas reģiona transporta infrastruktūras konkurētspējas paaugstināšana Eirāzijas transporta kompleksā • Nepārtraukta transporta procesa un saistīto transporta veidu integrācijas attīstība • Baltijas ostu un dzelzceļu konkurētspēja Baltijas reģiona ekonomiskās drošības kontekstā • Dzelzceļa un jūras pārvadājumu apjomu palielināšana uz/no Āzijas reģiona un Baltijas valstīm: problēmas un perspektīvas • Energoresursu tranzīts caur Baltijas valstīm • Autotransports un intermodālie pārvadājumi • Baltijas valstu aviopārvadātāju konkurētspēja • Transporta uzņēmumu attīstības stratēģija un izmaksu optimizācija ekonomikas lejupslīdes apstākļos

13.30 – 15.00              Pusdienas

15.00 – 17.00              3. plenārsēde
Muitas administrēšanas harmonizācija. Mūsdienīgu loģistikas risinājumu panākumu faktori

Kopīga ES un Baltijas valstu muitas telpa • Kravu un transportlīdzekļu muitas dokumentu noformēšanas un kontroles pilnveidošana • Muitas likumdošanas harmonizācija: jaunie ES muitas normatīvie akti • Muitas riski un to minimizēšana • Robežas šķērsošanas problēmu komplekss risinājums • Informācijas tehnoloģijas muitas dokumentu noformēšanas procesā  • Pierobežas teritoriju attīstības projekti • Loģistika: riski un jaunas loģistikas centru iespējas • Sausās ostas – par un pret • Valsts un privātās partnerības projekti muitas sfērā

Piektdiena, 29. maijs

10.30 -13.00        Izbraukuma sesija Rīgas brīvostā  

Кontaktinformācija: tālr.: (+371) 67333167,
 e-pasts: forum@rms.lv

http://rmsforum.lv/lv/event/210