fbpx

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis un Latvijas transporta nozares uzņēmumu pārstāvji no 18.-21.novembrim uzturas darba vizītē Maskavā, kuras laikā piedalās “Transporta nedēļa 2019” forumā un izstādē.

Otrdien, 19.novembrī, U.Reimanis piedalījās Krievijas transporta ministra J.Ditriha rīkotajās lietišķajās brokastīs transporta ministriem un biznesa pārstāvjiem, starptautiskā foruma atklāšanas pasākumos un apmeklēja transporta nozares izstādi. Lietišķo brokastu dalībnieki apsprieda virkni jautājumu: Maģistrālās infrastruktūras modernizācijas un paplašināšanas kompleksā plāna realizācijas gaitu; metodes, kā efektīvāk sadalīt riskus starp valsti un biznesu, realizējot transporta infrastruktūras projektus; kā palielināt investīciju ienākšanu reģionālajos projektus; kādi instrumenti veicinās transporta līdzekļu parka atjaunināšanu un transporta loģistikas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu.

Citu pasākumu starpā notiks Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas Transporta darba grupas 22.oktobra sēdes, kas noritēja videokonferences formātā, svinīga protokola parakstīšana. Protokolu parakstīs Transporta darba grupas vadītāji – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks U.Reimanis un Krievijas Federācijas Transporta ministra palīgs J.Petrovs.

Foruma ietvaros U.Reimanis piedalīsies plenārā diskusijā “Transports – Eirāzijas integrācijas pamats” un transporta nozaru konferencēs.

Tematiskajos pasākumos tiks izskatīta virkne jautājumu, kas skar transporta infrastruktūras izbūvi, pārvadājumu kvalitāti, pieejamības un drošības paaugstināšanu, kā arī transporta servisu digitalizācijas jautājumus.

Transporta nedēļas izstāde izvērsta 3700 kvadrātmetru kopplatībā, kurā savus sasniegumus demonstrē vairāk nekā 100 dalībnieki un to vidū ir federālās aģentūras, valsts korporācijas, privātā biznesa kompānijas, ārvalstu biznesa pārstāvji un citas ar transporta sfēru saistītas kompānijas.

Latvijas transporta nozari izstādē zem vienotā veidola VIA LATVIA pārstāv VAS “Latvijas dzelzceļš”, Rīgas brīvosta, Liepājas SEZ un Ventspils brīvosta. Forumu un izstādi apmeklē arī vairāki Latvijas transporta nozares privātuzņēmumu pārstāvji.

Vizītes ietvaros ir ieplānota Latvijas transporta nozares pārstāvju tikšanās ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu, lai pārrunātu nozares aktualitātes un Latvijas un Krievijas divpusējās sadarbības jautājumus transporta jomā.

http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=9258