fbpx

Jaunie Incoterms 2020 noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Incoterms 2020 noteikumos ir divas galvenās izmaiņas, salīdzinot ar 2010. gada versiju:

  • DAT (Delivered at Terminal) tiek pārdēvēts par Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) ietvaros tagad ir pieļaujams izsniegt konosamentus (Bills of Lading) pēc iekraušanas

Papildus šīm ir arī dažas citas izmaiņas:

  • CIF un CIP (Cost, Insurance and Freight un Carriage and Insurance Paid to). Šie noteikumi nosaka jaunus standartus, noformējot apdrošināšanu, taču apdrošināšanas līmenis joprojām būs atkarīgs no vienošanās starp pārdevēju un pircēju
  • Tajos noteikumos, kuros minētas arī izmaksas, izmaksu sadalījums starp pircēju un pārdevēju ir norādīts precīzāk
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) un DDP (Delivered Duty Paid) noteikumos tagad tiek ņemti vērā arī gadījumi, kad pircējs un pārdevējs organizē paši savu transportu, nevis izmanto trešās puses pakalpojumus
  • Saistības attiecībā uz drošību tagad ir norādītas skaidrāk
  • Lietotājiem paredzētie skaidrojumi (Explanatory Notes for Users) par katru Incoterms noteikumu aizvietos 2010. gada versijas vadlīnijas (Guidance Notes), un tie ir noformēti tā, lai būtu vieglāk uztverami lietotājiem.

https://www.lv.dsv.com/services-and-downloads/INCOTERMS-2020