fbpx

Latvijas autopārvadātāji ir aktīvi starptautisko pārvadājumu tirgū. Latvijā ir viens no jaunākajiem, modernākajiem, ES prasībām atbilstošiem un lielākajiem autoparkiem Eiropā. Uz 2018. gada beigām valstī bija licencēti 4300 starptautisko kravu autopārvadātāji un 274 vietējie kravu autopārvadātāji.

Licencēto kravas autopārvadātāju skaits Latvijā *

2018* – dati uz 2018. gada 31. decembri

Starptautiskajos pārvadājumos izmantojamo kravas transportlīdzekļu skaita sadalījums pa ekoloģiskajām klasēm, %

2018. gadā ar Latvijā reģistrētu autotransportu tika pārvadāts 76,7 miljoni tonnu kravu, kas ir par 12,8% vairāk nekā 2017. gadā.

Galvenais autopārvadātāju tirgus izsenis ir bijis orientēts uz tādām NVS valstīm kā Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, kā arī Ukraina un Centrāleiropas valstis, bet globālo procesu iespaidā 2018. gadā visvairāk Latvijā reģistrētais autotransports kravas pārvadāja Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un Vācijā.

http://www.transport.lv/lv/autotransports/autoparvadajumi/